Misioa

Hurkoak, Donostiako Elizbarrutiko Caritasek sortutakoa, ahulezia-, mendekotasun- edo babesgabetasun-egoeran dauden adinekoei eta/edo buru-gaixotasunak dituzten pertsonei arreta eta tutoretza ematen die, eta pertsona horiek babesten ditu, batik bat Gipuzkoako lurraldean. Helburu horrekin, bertako langileek eta boluntarioek osatutako diziplinarteko taldeen bitartez:

 • Horrelakorik behar duten pertsonen babes judiziala eta tutoretza sustatzen du eta bere gain hartzen du, lehentasuna emanez gizarte- edo familia-babesik ez dutenei.
 • Mendekotasun-egoeran dauden adineko pertsonei eta horien zaintzaileei arreta ematen die, “Nuestra Señora de las Mercedes” Eguneko Zentroaren eta beste programa eta zerbitzu batzuen bidez.
 • Ahulezia- eta/edo zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonei arreta, laguntza eta orientabidea ematen die.
 • Behar duten familiei laguntzen eta aholku ematen die.
 • Gizartea tratu txarren eta abandonuaren inguruan informatzeaz eta sentsibilizatzeaz arduratzen da.

 

Ikuspegia

Hurkoak erreferentzia izan nahi du bere ereduagatik, hau da, pertsona erdigunean jartzeagatik eta ahulezia-, mendekotasun- eta/edo babesgabetasun-egoeren aurrean bikaintasuna lortu nahi izateagatik tutoretzan, arretan eta pertsonaren babesan.

Balioak

DEFINIZIOA

Izateko, egoteko eta jarduteko era bat da. Harreraren bereizgarriak dira irekitasuna, prestasuna, pertsonaren etengabeko onarpena eta harenganako errespetua.

GARAPENA

 • Pertsona den bezalakoa onartzea, haren eskubideak eta duintasuna errespetatuz.
 • Zerbitzatzeko jarrera izatea eta pertsona eta haren beharrizanak jomuga dituen giza harreman egokia garatzea.
 • Babesa eta arreta eskaintzea, pertsona bakoitzaren beharrizanen arabera.
 • Gertutasunez eta enpatiaz jardutea.

DEFINIZIOA

Benetakoak izatearen balioa da, pentsatzen, esaten eta egiten dugunaren arteko koherentziaz jokatzekoa.

GARAPENA

 • Gizalegea, zuzen eta zintzo jokatzea.
 • Jarduera guztien kudeaketan gardenak izatea.
 • Ezarritako arauekiko errespetua agertuz jardutea.
 • Kontuak ematea eta kontu-ikuskapenak eta autoebaluazioak egitea.

DEFINIZIOA

Etengabe hobetzeko jarrera da. Elkartearen ahalean eta inplikazioan sakontzeko eta hobetzeko jarrera, haren misioari ahalik eta hobekien erantzuteko.

GARAPENA

 • Egindako lanaren analisia eta ebaluazioa bultzatzea.
 • Etengabeko prestakuntza garatzea, beharrizanen arabera.
 • Barne- eta kanpo-komunikazioa sendotzea.
 • Pertsonen motibazioa bultzatzea, haien etengabeko hobekuntza eta garapen pertsonal eta profesionala sustatzeko.
 • Elkartea bikaintasun-ereduari jarraituz kudeatzea.

DEFINIZIOA

Elkarteko pertsonen konpromisoa eta inplikazioa da, lortu nahi diren helburuak lortzeko.

GARAPENA

 • Talde-lana sustatzea.
 • Pertsona guztien ekarpenak kontuan hartzea.
 • Erabiltzaileak subjektu aktiboak dira beren prozesuari dagozkien erabakiak hartzeko orduan, eta haien balioak eta gaitasunak aintzat hartu behar dira.
 • Beste elkarte batzuekin sarean lan egitea sustatzea.
 • Itunak eta lankidetza-hitzarmenak ezartzea.

DEFINIZIOA

Elkarteko pertsonen, erabiltzaileen eta gizartearen beharrizanen aurrean sentsibilitatea eta konpromisoa agertzea da.

GARAPENA

 • Eguneroko lanean elkarri laguntzeko jokabidea sustatzea, elkartasunezko jarrerak baloratu.
 • Gizartearen eskakizunei eta beharrizan berriei adi egotea.
 • Beharrezko programak garatu eta sortzea.