Cuenta corriente

Puede realizar donativos, ingresando el importe que desee en la siguientes cuentas.

  • Kutxabank: 2095 5600 83 1062129498
  • Caja Laboral: 3035 0600 46 0600131333
  • Banesto: 0030 3440 61 0000198271
  • La Caixa: 2100 1702 29 0200100158

Realizar donativos mediante kutxabank. Apertura en ventana nueva

Kutxabank, tanto en sus oficinas como en su versión de banca-online, posibilita la realización de donativos. Haz click aquí

 

Hurkoan gauzatzen dugun gizarte-jarduerari laguntzeko modu asko daude. Mendekotasun- edo hauskortasun-egoeran dauden adineko pertsonei arreta emateko beharra hazten ari den joera bat da gure gizartean. Gure bizi-itxaropena geroz eta handiagoa da; gure inguruan geroz eta kalteberagoak diren adineko pertsonak ditugu.

Horregatik, urtetik urtera baliabide ekonomiko gehiago behar ditugu gure egiteko sozial horren inguruan sortzen diren behar berriei erantzuteko. Ezin ditugu adineko pertsonak ahaztu.

Dohaintzak

Ez dago dohaintza txikirik. Laguntza oro ezinbestekoa da laguntza behar duten pertsonei laguntzeko.

Helbideratutako ekarpenak

Ekarpenak transferentzia bidez

Zure dohaintza egin dezakezu, bi kontu korronte hauetako batean nahi duzun zenbatekoa sartuta:

Caixabank: ES31 2100 1702 2902 0010 0158
Kutxabank: ES43 2095 5600 8310 6212 9498
Laboral Kutxa: ES28 3035 0060 4606 0013 1333

Gure finantziazioa

Hurkoa irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, eta bi fundazioren bidez gauzatzen du bere egitekoa, antolaketa- eta eraginkortasun-arrazoiak direla eta: Hurkoa eta Hurkoa Zainduz. Biek estrategia, konpromiso, ikuspegi, xede eta balio berak dituzte, baina haietako bakoitzak jarduera-eremu zehatz bat du. Hurkoak tutoretzari eta hauskortasunari dagozkion jarduerak gauzatzen ditu batez ere; Hurkoa Zainduz fundazioa mendekotasunak dituzten adineko pertsonen arretan espezializatua dago, eta “Nuestra Señora de las Mercedes” Eguneko Zentroaren kudeaketaz arduratzen da.

Gardentasuna eta kudeaketa-jardunbide egokiak funtsezkoak dira Hurkoaren pareko erakunde baten jarduera azaltzeko orduan.

Gure finantziazio-bide nagusia administrazio publikoekin ditugun lankidetza-hitzarmenak eta erakunde pribatuek, enpresek eta partikularrek egiten dizkiguten dohaintzak dira. Haien babesa eta konfiantza ezinbestekoak dira gure jarduera gauzatzen jarraitu ahal izateko.

 

Sarreren jatorria - Hurkoa

Emandako zerbitzuak Ustiapeneko diru-laguntzak Bestelako sarrerak Kapitaleko diru-laguntzak %30 %66 %3 %1

Sarreren jatorria - Hurkoa Zainduz

Emandako zerbitzuakUstiapeneko diru-laguntzakKudeaketa-gastuak %27%71%2

Zerga-arinketa

Gure jarduera lehentasunezkotzat jo du Gipuzkoako Foru Aldundiak gizarte-zerbitzuen alorrean. Horregatik, ekarpen ekonomikoren bat egiten diguten pertsonek edo erakundeek gure lanari laguntzeko emandako zenbatekoaren %30 desgraba dezakete.

Gurekin

Donostiako Udala

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

 

Ikusi webgunea

Arrasateko Udala

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila

 

Ikusi webgunea

Adinberri

Osasuntsu zahartzeko estregia

 

Ikusi webgunea

Azkoitiako Udala

 

Gizarte-zerbitzuak

 

Ikusi webgunea

Kutxa

 

Gizarte-ekintza

 

Ikusi webgunea