Skip to main content

Laguntza-neurriak behar sozial bati emandako erantzuna dira, eta babes pertsonala eta ondarezkoa bermatzen diete narriadura kognitiboa, gaixotasuna edo arrisku-egoera dela-eta modu autonomoan jarduteko gaitasuna galdua duten pertsonei.

Hurkoan, aholku ematen diegu informazioa eta orientazioa bilatzen duten familiei, eta, aldi berean, babes eta ongizate handiagoa bermatzen diegu laguntza jasotzen duten pertsonei. 

 

 • Balorazio integrala egitea.
 • Gaitasuna aldatzeko prozeduraren jarraipena egitea hala behar duten pertsonei.
 • Familiei aholkuak ematea gaitasuna aldatzeko prozedura izapidetzeari eta laguntza-neurriak baliatzeari buruz.
 • Profesionalei informazioa eta orientazioa ematea.
 • Laguntza-neurriak eskaintzea gaitasuna legez aldatua duten pertsonei, horretaz arduratzeko senitarteko edo erakunderik ez badute.
 • Laguntza-neurriak jasotzen dituzten pertsonak zaintzea eta babestea, eta haien ondasunak administratzea, haien gaitasuna aldatzen duen epaiaren irismenaren arabera.
 • Lagundutako pertsona ordezkatzea, epaiaren mugen barruan.
 • Kuradoretzapean dagoen pertsonari erabakiak hartzen laguntzea.
 • Bizi-kalitate ona bermatzeko behar beste gizarte- eta osasun-zerbitzu publiko eta/edo pribatu kudeatzea.
 • Familiari laguntza ematea eta segimendu pertsonalizatua egitea.

Lege-erreformak hiru neurri mota aurreikusten ditu: borondatezkoak, informalak eta judizialak.

Borondatezko neurriak

 • Orainaldiko neurriak, aldebakarrekoak (orainaldiko botereak) edo aldebikoak (laguntza-akordioak) .
 • Prebentziokoak edo etorkizunekoak: bereziki, prebentzioko botereak edo mandatuak.
 • Laguntza-funtzioa duten elikagai-kontratuak eta antzekoak.
 • Osasuna zaintzeko botereak eta aurretiazko borondateak.

Neurri informala edo legala: egitezko zaintza.

 • Egoerarik ohikoena da, eta, normalean, familia-zirkuluan edo gizarte-ingurunean garatzen da. Oro har ez da ordezkatzailea, eta babesa ezartzen da.
 • Horrekin batera, har daitezke beste neurri batzuk ere, hala nola kuradoretza edo defendatzaile judiziala.

Neurri judizialak

 • Kuratela. Normalean, asistentziarako eta salbuespen gisa bakarrik ezartzen da, behar den babesa emanda.
 • Defendatzaile judiziala. Laguntza jasotzeko eskubidea bermatzeko figura, desgaitasuna duen pertsonak erabakiak hartzean ordezkapenak egiteko kasuen gehienezko murrizketarekin.

Liburuxka deskargatu

Kuradoretzakoa
eta beste laguntza-neurri batzuk

Boluntariotza

Taldean lan egin gurekin, aberastasun pertsonalaren eta
zure kezkak eta ekimenak garatzeko bitarteko
baten aldeko apustua egin.

Egin boluntariotza

Dohaintzak

Taldean lan egin gurekin, aberastasun
pertsonalaren eta zure kezkak eta ekimenak
garatzeko bitarteko baten aldeko apustua egin.

Egin dohaintza bat