Skip to main content
Imagen
igualdad
15, Iraila 25

Hurkoak sexu parekotasuna arauzko eta zeharreko bideetatik bultzatzeko erabaki sendoa hartzen du

Bere kudeaketa jardueran gizon eta emakumeen arteko sexu parekotasuna sortu eta bermatuko duen baliabideak erabiliko ditu.

Hurkoak bere erakundearen baitan, erakundea osatzen duten gizon eta emakumeen arteko benetako parekotasuna bermatuko duen egitasmoari ekin dio, horrela, patronatu, boluntario eta langileen arteko bereizketa oro ezabatua izango delakoan. Egitamuak jite estrategikoa izango du eta lau urterako jarduera ildoa arautzen du. Epe horretan, erakundean egun indarrean dagoen parekotasuna indartu nahi da, baina sistematikoago eta transbertsalago, bere zerbitzu hartzaileengan zein Hurkoak lan egiten duen gizarte inguruan eragin nabarmenagoa izan dezan

Baldin eta Hurkoak betidanik izan badu ere gizon-emakumeen arteko parekotasuna babesteko konpromisoa, areagotu nahi izan du aurten 2015-2018 eperako Berdintasun planarekin, erakundearen baitan sistematiko eta zehar-lerro moduan sartuta. Erakundearen arlo guztietan benetakoa eta eraginkorra izan dadin, parekotasuna du helburu egitamuak eta, bide batez, edonolako bereizketa ekiditea. Ondorioz, Hurkoaren emaitza hartzaileengan eta Hurkoak lan egiten duen gizarte inguruan aipatu parekotasuna nabaria izan dadin lan egingo du.

Hau guztia lortzearren bidai orri bat onartu du, gizon-emakumeen arteko parekotasuna lortzeko ekintzak zehaztuz, hala nola, aukera berdinak eskainiz lan eskaintzan, esleipenetan, ordainketetan, formakuntzan, bilakaera profesionalean, maila hobetzerakoan, edo lan baldintzetan. Arau hauek sexu erasoak saihesteko edo sexu-arrazoiengatik erasoak saihesteko ere erabiliko dira. Horretarako, jokaera kode bat ezarriko da, neurri prebentiboak eta ekintza zuzentzaileak izango dituena. Era berean, kontziliatu nahi dira bizitza profesionala, pertsonala eta familiarra.

Erakundea osatzen duten pertsona guztiak sentsibilizatu eta prestatu egingo dira Hurkoak lan egiten duen gizarte inguruan eta eskaintzen dituen zerbitzuetan berdintasunaren kudeaketa bultza dezaten. Eskaintzen diren zerbitzuetan parekotasuna izango da helburu, genero ikuspegia sartuko da diseinuan eta prestaketan eta baita gizarte mailan ere, parekotasuna ekarri dezaketen jardueren bitartez.

Kultura iraunkorra

Ez da egitasmo honen helburua betirako izango diren ekintza jakin batzuk finkatzea; baizik eta hainbat jarduera ildo ezartzea, barne urrats batzuk finkatzea alegia, zeinekin sortuko diren Hurkoaren baitan betirako iraungo duten lanerako bideak. Benetakoa eta eraginkorra izango den parekotasuna lortu dezaketen bideak finkatzea dugu helburu. Horregatik ekimen hau Hurkoaren barne asmoei so dago gure baitako hobetzea, alegia, guregandik laguntza jasotzen dutenei begira eta Hurkoarekin harremanetan dauden erakundeei begira denon artean lan egokiagoa egin dezagun.

Helburu bakoitza jarduera jakinekin, arduradun jakinekin, eta data jakinekin azaltzen da egitarauan. Horrek egitamuaren jarraipena eta ebaluaketa errazten du. Ezarri dira, bestalde, indarrean egongo den urteetan zehar lortu behar diren emaitzak eta horrek lortu dena eta kudeatu behar dena ahalbidetzen du.

Boluntariotza

Taldean lan egin gurekin, aberastasun pertsonalaren eta
zure kezkak eta ekimenak garatzeko bitarteko
baten aldeko apustua egin.

Egin boluntariotza

Dohaintzak

Taldean lan egin gurekin, aberastasun
pertsonalaren eta zure kezkak eta ekimenak
garatzeko bitarteko baten aldeko apustua egin.

Egin dohaintza bat